Aanbod

Wij werken op maat en bieden workshops, trainingen en professionaliseringssessies aan voor kinderen, jongeren, volwassenen, leerlingen, leerkrachten, jeugdwerkers, gidsen, … kortom voor iedereen met interesse en zin in vragen, denken en reflecteren.  Onze focus ligt hierbij op het stimuleren en aanscherpen van denkvaardigheden, diepere kennisverwerving, democratische vaardigheden en expertisevorming. Aarzel niet om ons rechtstreeks te contacteren. Hieronder alvast een greep uit ons aanbod.

 

Aanbod voor onderwijs

 • Sessie filosoferen met leerlingen (basis en secundair onderwijs)TED X YOUTH 2015
 • Projectmatig filosoferen met leerlingen (basis en secundair onderwijs)
 • Filosofische wandelingen
 • Opleiding filosoferen met kinderen en jongeren
 • Een veilig klasklimaat door begeleiding van klasgesprekken
 • Effectieve vraagtechnieken en gespreksmethodes
 • Doordacht lesgeven: effectieve lesdoelen en werkvormen ontwikkelen om leerwinst voor elke leerling te garanderen
 • Leertoename door verdiepende klasgesprekken
 • Workshops filosoferen voor vakgroepen
 • Beter leren door filosoferen: een geïntegreerde vakdidactiek filosofie
 • Workshop interlevensbeschouwelijk dialogeren

 

 

Aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen

 • Workshops filosoferen met kinderen, jongeren of volwassenen img_5528
 • Filosofische wandelingen
 • Filocafé’s
 • Workshop kritisch denken
 • Interactieve lezing over diverse filosofische thema’s
 • Voor mama’s en papa’s, oma’s en opa’s: Leren filosoferen met je (klein)kind(eren)

 

 

Open aanbod professionalisering

 • Introductie filosoferen met kinderen en jongeren
 • Verdieping filosoferen met kinderen en jongeren
 • Vraaggericht werken in specifieke professionele contexten (vb. musea, gezondheidzorg, jeugdwerk, …)
 • Kritisch denken
 • Effectieve inter- en supervisie met je team
 • Groeien tot een expert: Professionaliseren door zelfreflecteren
 • Effectief leren: hoe doe je dat?buiten
 • Effectieve vergadertechnieken
 • Integriteit, ethisch redeneren en morele keuzevorming